COVID-19: Hoe verzekeren dat een bedrijf operationeel blijft terwijl haar personeel in quarantaine gaat?

COVID-19: Hoe verzekeren dat een bedrijf operationeel blijft terwijl haar personeel in quarantaine gaat?

De uitbraak van het coronavirus zou in zeer korte tijd bedrijven – waaronder het uwe – kunnen dwingen om met meerdere teams op afstand te werken terwijl ze totaal onvoorbereid zijn op deze praktijk. Als sommige van uw sites echter in quarantaine zouden worden geplaatst, zal telewerken de enige manier zijn om de continu├»teit van uw bedrijf te garanderen. Het is daarom noodzakelijk om zich snel te organiseren, zowel vanuit IT als operationeel oogpunt. Hoe kan je dit doen? Ziehier wat wij voorstellen.

Pin It on Pinterest