Webinar

Webinar managers egos beheren

Webinar: Hoe managers ego’s beheren in tijden van verandering?

In dit interactieve webinar van een uur zullen Laurent Ledoux, Co-Founder and Managing Director van Phusis, en Hans Begeer, President en Directeur van BMC Consulting, de verschillende soorten weerstand tegen verandering bespreken die kunnen ontstaan binnen het top- en middenmanagement van een organisatie die zichzelf transformeert om meer collaboratief te worden (en dus leiderschap en beslissingsbevoegdheid anders verdeelt). Ze zullen ook de invloed van ego op de mechanismen die weerstand tegen verandering aanwakkeren, bespreken.

Webinar Jean-Pierre Christiaens featured

Samensturing, transformatie en bedrijfsmodel

Dit is een samenvatting van het gesprek tussen Jean-Pierre Christiaens, Head of Transformation bij Partena Professional, en Laurent Ledoux, Managing Partner van Phusis. Een inspirerende en concrete gedachtewisseling over de uitdagingen waar Partena Professional voor staat sinds het begin van haar transformatieproject, mede begeleid door Phusis. Ter herinnering: dit is het grootste collaborative governance-project dat ooit in België is uitgevoerd. Het viel al twee keer in de prijzen voor zijn bestuurlijke innovatie.

Management humain

Naar een menselijker en meer op samenwerking gericht beheer?

Dit artikel geeft een samenvatting van de gedachtewisseling tussen Laurent Taskin, Professor in Management aan de Université Catholique de Louvain, en Laurent Ledoux, Managing Partner van Phusis, over de evolutie van HR en managementpraktijken. Een inspirerend webinar dat op een filosofische manier de mens centraal stelt in hoe we nadenken over de organisaties van vandaag en morgen.

Créer de la valeur ou disparaître featured

Wat is het verband tussen samensturing en waardecreatie?

Dit artikel vat het gesprek samen dat op donderdag 4 februari heeft plaatsgevonden tussen Antoine Henry de Frahan en Laurent Ledoux over waardecreatie binnen organisaties. Wat is waarde? Hoe creëer je waarde? Met welk doel? Hoe organiseer je dat? Heel wat vragen die onze twee sprekers probeerden te beantwoorden…

Luc Bretones Webinaire

Collaboratieve organisatie: de beste hoop voor morgen?

In dit artikel brengen we de kernpunten van ons laatste webinar met Luc Bretones en Laurent Ledoux over de volgende generatie bedrijven. Politiek, maatschappelijke en milieu-impact, technologie en macht: we zullen zien hoe samensturing inspeelt op ecosysteem kwesties die het kader van een organisatie overstijgen.

Carlos Verkaeren

Samensturing en innovatie strategie: de succesvolle uitdaging van de Poult Groep

Dit artikel vat het gesprek van Carlos Verkaeren en Laurent Ledoux samen, dat plaats had tijdens een Phusis webinar over de organisatorische transformatie van de Franse groep Poult. Het was een rijk en authentiek gesprek dat zowel de momenten van twijfel, en die van succes in de verf zet, van een collaboratieve ervaring, die door bijna 1.900 medewerkers wordt gedragen.

From Delegation To Autonomy

Collaborative governance: an answer to the crisis?

This article goes over the discussion between Laurent Ledoux (Phusis) and Philippe Pinault (Holaspirit) about the need for organizations to become more collaborative to prepare for “the new normal”.

Scroll naar top