Onze 3 partnerschappen om organisaties in crisis te helpen

7 april 2020 | Pers

Door : Marine Lhomel,

Phusis en drie Franse spelers, actief in de organisatietransformatie, mobiliseren zich om organisaties in crisissituaties te helpen.

Brussel, 07/04/2020 – Phusis en drie Franse partners bundelen hun expertise en lanceren nieuwe oplossingen, gericht op samenwerking tussen teams op afstand. Het doel: organisaties in staat stellen zich zo efficiënt mogelijk aan te passen aan de arbeidsomstandigheden die door de Covid-19-inperkingsmaatregelen worden opgelegd.

  • De drie Franse partners zijn HappyWork, Sens Collectif en Management Impact Consulting, allen gespecialiseerd in de transformatie van organisaties.
  • Deze partnerschappen versterken de aanwezigheid van Phusis in Frankrijk.
  • Phusis en haar partners bereiden organisaties voor op de implementatie van een samenwerkingsmodel en een “post-crisis” cultuur die dat model zal versterken.

Hebt u wat hulp nodig om de operaties tijdens de lockdown in stand te houden?

Gezien de ernst en de urgentie van de situatie hebben Phusis, HappyWork, Sens Collectif en Management Impact Consulting besloten om hand in hand te werken om organisaties te helpen de structurele uitdagingen van de crisis context het hoofd te bieden.

“Deze crisis zet activa op de voorgrond… om autonoom en verantwoord te werken. In die zin versnelt het de geschiedenis van het management, maar dan wel op een plotselinge en brutale manier. Deze beweging moet worden begeleid. Sociale distantie onderstreept hoe belangrijk de organisatie is.”

Isabelle Rappart, oprichter van HappyWork.

In deze ongeziene omstandigheden krijgen managers te maken met problemen van organisatorische, culturele en persoonlijke aard. Wij bundelen onze expertise om hen directe oplossingen te kunnen bieden.

“Dit nieuwe partnerschap stelt ons in staat om beter in te spelen op onze missie. Die missie bestaat erin ieders betrokkenheid te vergroten, door in te spelen op de fundamentele psychologische behoeften van de mannen en vrouwen die deel uitmaken van een organisatie. De lockdown dwingt ons om onze relaties te herzien. We moeten onze manier van werken herbekijken. We worden ertoe gebracht elkaar meer te vertrouwen en om globaal beter te presteren, met respect voor elk individu.”

Christophe Collignon, oprichter en voorzitter van Sens Collectif.

Een gepersonaliseerd aanbod, op schaal en vooruitstrevend

Om hun activiteiten op lange termijn in stand te houden, zullen organisaties snel een organisatiemodel moeten aannemen dat gebaseerd is op vertrouwen en autonomie. Elke organisatie is echter uniek en elk team heeft specifieke behoeften. Daarom bieden we adviezen en instrumenten op maat. Of het nu gaat om het ondersteunen van één team of van honderd teams, de actieplannen die met de teams worden ontwikkeld zijn aangepast aan de schaal van de organisatie. Intensief telewerk vraagt heel wat aanpassingen, zowel individueel als collectief. Daarom geven we organisaties de mogelijkheid de aanpak te testen met één team, met een uur gratis begeleiding.

“We gaan door een ongeziene revolutie. Deze periode is voor iedereen een kans om te doen wat we, vaak onbewust, eigenlijk heel goed kunnen: improviseren in onzekere tijden. Het gaat ook om het terugvinden van zingeving en verbinding, en zo sterker uit de crisis te komen. Daarom hebben we de krachten van onze firma’s gebundeld om u te ondersteunen en uw medewerkers centraal te plaatsen in uw transformatie.”

Franck Montero, mede-oprichter van Management Impact Consulting.

De toekomst voorbereiden

Phusis en haar partners denken dat de huidige crisis nog wel even zal voortduren en zal leiden tot de opkomst van nieuwe management – en organisatiemodellen die meer stoelen op samenwerking en die op organische wijze tot stand komen. Het gaat dus niet alleen om een snelle oplossing voor een acuut probleem. Onze oplossingen bereiden organisaties beetje bij beetje voor op hun toekomstige werkcontext, een gemengde omgeving, zowel fysiek als virtueel, waarin:

  • Het leiderschap erin slaagt een zekere mate van controle over de organisatie en haar leden los te laten;
  • Authenticiteit, vertrouwen en transparantie belangrijker zijn dan machtsspelletjes;
  • Elke werknemer zich aan een collectief doel houdt, en autonoom en geëngageerd wordt om te doen, elk op zijn of haar niveau, wat het meeste waarde zal genereren voor de organisatie.

“Eendracht maakt macht is de Belgische leuze. In deze bijzondere tijden is strategische alignering de beste uitdrukking van deze leuze, om de dringende uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Phusis is dan ook verheugd dat zij zich kan aligneren met HappyWork, Sens Collectif en Management Impact Consulting. Samen zullen we grote Franse en Belgische bedrijven begeleiden bij het vormen van nieuwe organisatie- en management benaderingen, dewelke het individuele welzijn bevorderen, teneinde het collectieve belang te dienen en die, bij uitbreiding, bedrijven in staat stellen zich beter aan te passen aan de complexiteit van de markt.”

Laurent Ledoux, mede-oprichter van Phusis.

Over Phusis

Phusis werd in 2018 opgericht door Laurent Ledoux, Yannick Bollati en Martin Mahaux en is gespecialiseerd in het ondersteunen van de transformatie van bestuursvormen van publieke en private organisaties. Het bedrijf heeft een twintigtal consultants en coaches in dienst. Dankzij hun ervaring en specifieke expertise, kunnen zij organisaties begeleiden richting een gezamenlijke aanpak, die voldoet aan hun behoeften, en die hen in staat stelt hun transformatieproces zelf in handen te nemen.

Meer informatie op www.phusis-partners.com


Over HappyWork

Organisaties echt wendbaar maken en hen zich laten ontplooiien. Dat is de missie van HappyWork, dat eind 2014 werd opgericht. Isabelle Rappart, en haar partners Bastoun Talec en Vincent Lagalaye, zetten het management van hun klanten in beweging. Bij die klanten horen Engie, Enedis, EDF, RTE, Franse en Spaanse KMO’s en SSE-spelers. Onder begeleiding van HappyWork hebben een twintigtal van hen het Holacracy® organisatiesysteem geïmplementeerd.

Meer informatie op www.happywork.pro


Over Sens Collectif

Sens Collectif zag het licht 2018 en is gespecialiseerd in de transformatie van governance en management van organisaties richting collaboratieve systemen. De 4 partners, Arnaud Edard, Karine Lienard, Marielle Thomas en Christophe Collignon, maakten sinds 2012 zelf de transformatie van hun bedrijf door richting een “bevrijde” organisatie. Dankzij deze rijke ervaring begrijpen we heel goed de fundamenten van een transformatie.

Meer informatie op www.senscollectif.fr


Over Management Impact Consulting

Management Impact Consulting is een coachingbedrijf onder leiding van Sabine Hong en Franck Montero. Al meer dan 16 jaar begeleiden zij de transformatie van actoren en organisaties in de publieke en private sector. Deze steun op lange termijn is het resultaat van onze overtuiging dat we innovatieve individuele en collectieve benaderingen moeten bijbrengen om actoren effectief en met respect te begeleiden bij de definitie en implementatie van succesvolle transformaties, met respect voor culturen en individuen, terwijl we proberen om een echte impact te produceren. Wij werken eraan om onze klanten opkomende praktijken aan te bieden, gebaseerd op een gezamenlijke aanpak die het individu in het middelpunt van elke aanpak plaatst, zowel als de oorsprong als het doel van elke waardecreërende transformatie. Onze hulp richt zich op alle niveaus van een organisatie en is gebaseerd op individuele, team- en organisatiecoaching, evenals op opleidingen op maat.

Meer informatie op www.mi-consulting.fr

  • Heeft u hulp nodig om een plan uit te voeren dat u in staat stelt om ondanks de quarantaine uw activiteiten in stand te houden? Wilt u uw teams betrekken om hun motivatie en efficiëntie te behouden ondanks het isolement? Boek een gratis gesprek.
  • Heeft u info nodig? Stuur ons een email!
  • Schrijf u in op onze newsletter of volg ons op LinkedIn of Facebook om onze beste artikelen over organisatietransformatie te vinden!

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest