Webinar: Hoe managers ego’s beheren in tijden van verandering?

23 september 2021 – van 11u00 tot 12u00 in het Nederlands

Webinar managers egos beheren

Over dit webinar

Zoals de Griekse filosoof Heraclitus zei: “Slechts één ding is constant, permanent, en dat is verandering. Alles gaat voorbij en niets blijft“. Dit kan geruststellend of beangstigend zijn, afhankelijk van iemands geschiedenis, cultuur, waarden of overtuigingen. 

Elke organisatorische transformatie leidt onvermijdelijk tot verandering met nieuwe manieren van denken, functioneren, werken of beslissen. 

Wanneer deze veranderingen worden doorgevoerd, stuiten zij heel vaak op weerstand bij de werknemers die ze geacht worden te aanvaarden, inclusief managers die zich veel vragen stellen:

  • Wat gebeurt er met mijn job? Mijn status? Mijn verwezenlijkingen? Mijn reputatie?
  • Wat zijn nu mijn mogelijkheden om binnen de organisatie vooruit te komen?
  • Hoe kan ik mijn werk goed doen als ik niet langer degene ben die de beslissingen neemt?

Deze weerstand tegen verandering kan de transformatie van de organisatie in gevaar brengen. Daarom is het absoluut noodzakelijk om er vanaf het begin van uw project rekening mee te houden en managers te ondersteunen zodat ze zich volledig kunnen ontwikkelen in hun nieuwe werkcontext en in hun nieuwe rol.

In dit interactieve webinar van een uur zullen Laurent Ledoux, Co-Founder and Managing Director van Phusis, en Hans Begeer, President en Directeur van BMC Consulting, de verschillende soorten weerstand tegen verandering bespreken die kunnen ontstaan binnen het top- en middenmanagement van een organisatie die zichzelf transformeert om meer collaboratief te worden (en dus leiderschap en beslissingsbevoegdheid anders verdeelt). Ze zullen ook de invloed van ego op de mechanismen die weerstand tegen verandering aanwakkeren, bespreken.

Programma

Dit webinar zal in het Nederlands gehouden worden. Mensen die vragen willen stellen, kunnen dat doen in het Engels, Frans of Nederlands. De antwoorden zullen in één van de drie talen worden gegeven, afhankelijk van de spreker.

10u45

Verwelkoming

van de deelnemers aan de zoom

11u00

Inleiding

voorstelling van het onderwerp en de sprekers door Tom Koninckx, moderator

11u05

Gesprek

tussen Laurent Ledoux en Hans Begeer over de verschillende types en oorzaken van weerstand tegen verandering die zich kan voordoen tijdens het proces van transformatie van een organisatie naar een meer collaboratief model

11u45

Q&A sessie

tussen de sprekers en de deelnemers

12u00

Einde van de webinar

Scroll naar top