top of page

Aanpak

Om een duurzaam en impactvol antwoord op uw uitdagingen te bieden werken we doorgaans op drie assen: leiderschap, cultuur en structuur.

 

Elk daarvan heeft een effect op de andere. We bekijken samen met u hoe deze het best kunnen worden gecombineerd.

Élément graphique Phusis

Phusis put elke dag inspiratie uit een brede waaier van academische en professionele referenties. Het referentiekader "Human Management" van professor Laurent Taskin van de Louvain School of Management is bijzonder structurerend voor ons. We beschouwen de mens als een subject, reflexief en sociaal, in zijn of haar relatie tot echt werk. We proberen de objectieve, subjectieve en collectieve dimensies van werk te begrijpen en te zien hoe elk van deze aspecten het vermogen tot medezeggenschap eer aandoet en erkenning oplevert voor de mensen die betrokken zijn bij de samenwerking.

rond jaune

Leader Shift

het ontwikkelen van individuele, relationele en systemische skills waardoor we door complexiteit kunnen navigeren en diversiteit optimaal gaan benutten.

 

Resultaat: we mobiliseren leiders rondom een gedeelde visie.

Rond bleu

Culture Shift

het ontwikkelen van nieuwe overtuigingen en waarden die effectief zorgen voor verandering in de hele organisatie

 

Resultaat: authentieke relaties en een samenwerking in lijn met de ambities van het veranderingstraject.

rond rouge

Structure Shift

het ontwikkelen van nieuwe manieren van dagelijks aansturen en organiseren in de hele organisatie, gestoeld op bewezen methodes van collectieve intelligentie.

Resultaat: meer zingeving, duidelijkheid, efficiëntie en wendbaarheid

Elk organisatie is anders !

Ons aanbod gaat van eenmalige opleidingen tot langdurige ondersteuning.

Onze trajecten combineren activiteiten uit een uitgebreide set om zo heel gericht te werken. Ze zijn er voor alle medewerkers, ook voor leidinggevenden, managers, HR-besluitvormers of transformatiemanagers.

1

Een grote publieke organisatie is op zoek naar meer betrokkenheid, welzijn en efficiëntie, in het kader van een aanzienlijke toename van de activiteiten.

2

 Een kmo wil zijn aantrekkelijkheid op de markt voor IT-talent vergroten en voortbouwen op zijn "agile" fundamenten.

3

Een grote vzw wil inclusie en persoonlijke ontwikkeling bevorderen en een nieuw management team ondersteunen.

Trajet grande organisation para-publique

Coaching Leidinggevenden

 Begeleiding Samensturing

 Workshops Authentic Relating

Trajet PME

Co-creatie

participatief

management

Traject

"manager Coach"

 Audit inzake

cultuur en betrokkenheid

Trajet grande ASBL

Traject

"Bewust Leiderschap"

Opleiding

"consent besluitvorming"

Coaching
Vragen ?
Contacteer ons gerust !
bottom of page